Detalles de autor

Vilaplana, J. M., Departament de Geologia Dimlmica, Geolisica i Paleontología. Universitat de Barcelona, España