Detalles de autor

Kubiak, H., Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierat Polskiej Akademii Nauk, Kraków, Polonia